Spočítejte si

Kolik z Vašeho platu jde na hospodaření kraje?
SPOČÍTAT ODVODY

Celkový roční odvod pro kraj: 0

Vypočtené číslo je třeba chápat jako orientační odhad, který se provádí na základě modelu se zjednodušujícími předpoklady. Skládá se z několika různých složek, přičemž předpokládáme, že konkrétní člověk přispívá svému kraji prostřednictvím daně z příjmů fyzických osob (DPFO) a daně z přidané hodnoty (DPH). To se děje dvěma způsoby:

  • přímou: celostátní výnos těchto dvou sdílených daní se rozděluje mezi stát, obce a kraje mechanismem rozpočtového určení daní
  • nepřímou: část celostátního výnosu daní, která směřuje do státního rozpočtu, se v konečné fázi objevuje v krajském rozpočtu formou dotací od státu krajům a tvoří dominantní příjmovou část krajských rozpočtů

Výpočet DPFO je zjednodušený a zohledňuje pouze výši příjmů, základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na příslušný počet dětí. U výpočtu DPH se předpokládá, že 100% dopadají na spotřebitele, přičemž se pracuje s jednotným spotřebním košem pro všechny spotřebitele. Pro zjednodušení dále odhlížíme od faktu, že výše daňových příjmů kraje nezávisí na výnosu DPH a DPFO na území daného kraje či na trvalém bydlišti člověka. Ve skutečnosti se tak odvody konkrétního člověka až na výjimky rozdělují do rozpočtu všech krajů, ale i všech obcí a státu, aniž by byly „omašličkovány“.