KRAJE ZA VŠECHNY PENÍZE ZA VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

mapa


Přesvědčte se sami vyberte si na mapě kraj,
který vás zajímá

zde:nebo

podívejte se, které kraje mají největší problémy v následujících oblastech:
(po kliknutí na parametr se zvýrazní příslušné kraje v mapce nahoře)

1Sociální věci 2Tělovýchova a sport 3Kultura
4Zdravotnictví 5Zadlužení 6Oprava a údržba silnic
7Platy 8Provoz veřejné dopravy
Zavřít Zavřít
Sociální věci

Kraje s nejnižšími výdaji na jednoho obyvatele.

 • Zlínský kraj - V minulém roce dal nejnižší částku na sociální věci v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech krajů.
 • Moravskoslezský kraj - Ačkoli je známý svými problémy v sociální oblasti a trpí vysokou nezaměstnaností, ve výdajích na obyvatele na tuto oblast se pohybuje hluboko pod celostátním průměrem.
Zavřít Zavřít
Tělovýchova a sport

Kraje s nejnižšími výdaji na obyvatele.

 • Moravskoslezský kraj - Dlouhodobě relativně nejnižší výdaje na podporu sportovních aktivit.
 • Královéhradecký kraj - Dlouhodobě podprůměrné výdaje na podporu sportu, často až dvojnásobně menší, než je obvyklé u ostatních krajů na jednoho obyvatele.
Zavřít Zavřít
Kultura

Kraj s nejnižšími výdaji na osobu a největším poklesem výdajů.

 • Královehradecký kraj - Mezi lety 2011/2007 největší pokles výdajů na kulturu, který přesáhl 30 %.
 • Jihomoravský kraj - V minulém roce nejméně "kulturní kraj" dle výdajů na jednoho obyvatele.
Zavřít Zavřít
Zdravotnictví

Kraj s nejnižšími výdaji na jednoho obyvatele a kraj s pochybnými investičními akcemi.

 • Středočeský kraj - Kraj prý nemá ani malý nárůst platů ve svých nemocnicích, přitom investiční výdaje se v roce 2011 meziročně zečtyřnásobily na 1,06 mld. Kč.
 • Jihomoravský kraj - V posledních třech letech nejmenší výdaje na zdravotnictví na jednoho obyvatele – celkem 1549 Kč, průměr ostatních krajů za tři roky 2621 Kč.
Zavřít Zavřít
Zadlužení

Kraje s nejvyšším absolutním i relativním zadlužením a nejvyššími úroky z dluhu.

 • Středočeský kraj - Absolutně nejzadluženější kraj, za poslední tři roky vzrostl dluh čtyřnásobně.
 • Karlovarský kraj - Nejzadluženější kraj v poměru na jednoho obyvatele. Za poslední čtyři roky se zadlužení ztrojnásobilo téměř na 2 mld. Kč.
 • Pardubický kraj - V posledních čtyřech letech vydal na úrocích z dluhu 185 mil. korun, tedy nejvíce ze všech krajů.
Zavřít Zavřít
Oprava a údržba silnic

Kraje s nejvyšším poklesem výdajů či nejnižšími výdaji na osobu.

 • Pardubický kraj - Mezi lety 2011/2007 největší pokles výdajů na opravu a údržbu silnic. Pokles přesáhl 30 %.
 • Jihomoravský kraj - V minulém roce vydal nejmenší částku na opravu a údržbu silnic na jednoho obyvatele ze všech krajů, cca 1030 Kč, tedy 660 Kč pod průměrem krajů.
Zavřít Zavřít
Platy

Kraje s nejvyšším nárůstem prostředků na platy politiků a úředníků.

 • Liberecký kraj - Ze všech krajů největší zvýšení prostředků na platy a odměny úředníků za poslední čtyři roky. Nárůst téměř o 30 %.
 • Ústecký kraj - Ze všech krajů největší zvýšení prostředků na platy a odměny politiků za poslední čtyři roky. Nárůst téměř o polovinu.
Zavřít Zavřít
Provoz veřejné dopravy

Kraje s nejvyšším poklesem výdajů či nejnižšími výdaji na osobu.

 • Středočeský kraj - Skokový pokles výdajů na silniční dopravu o 40 % v minulém roce způsobil problémy s dojížděním do škol a do zaměstnání.
 • Zlínský kraj - Dlouhodobě nejnižší částka na provoz železniční dopravy na jednoho obyvatele. Špatná dostupnost odlehlých míst kraje přispívá k vysoké nezaměstnanosti.
 • Moravskoslezský kraj - Dlouhodobě nejnižší výdaje na provoz veřejné silniční dopravy na osobu a podprůměrné výdaje na veřejnou železniční dopravu. Obojí přispívá ke špatnému stavu ovzduší i vysoké nezaměstnanosti.

IDEÁLNÍ KRAJ

Věříme, že kraj může hospodařit mnohem lépe a efektivněji než dnes. Abychom vás o tom také přesvědčili, připravili jsme pro vás jednoduchou kalkulačku, pomocí které budete moci sami navrhnout krajský rozpočet v jeho hlavních oblastech.

NAŠE VIZE